ฟรี

สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ เวลาดี ฟรี 3 เดือน

ราคาของเราตรงไปตรงมา ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่น สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนเงื่อนไขได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้น

ฟรี*
 • พนักงานสูงสุด 5 คน
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ android
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ XLS, CSV, JSON
 • ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลออนไลน์ 24 ชม.
 • 1 ทางเข้า/ออก**

ธุรกิจขนาดเล็ก

499 บาท* ต่อเดือน
 • พนักงานสูงสุด 20 คน
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ android
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ XLS, CSV, JSON
 • ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลออนไลน์ 24 ชม.
 • 2 ทางเข้า/ออก**
 • แสดงชื่อและโลโก้ของบริษัทบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
 • ดาวน์โหลดข้อมูลที่สำรองไว้

ธุรกิจขนาดกลาง

999 บาท* ต่อเดือน
 • พนักงานสูงสุด 50 คน
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ android
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ XLS, CSV, JSON
 • ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลออนไลน์ 24 ชม.
 • 5 ทางเข้า/ออก**
 • แสดงชื่อและโลโก้ของบริษัทบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
 • ดาวน์โหลดข้อมูลที่สำรองไว้
 • เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Odoo
 • ส่วนลด 20% สำหรับการปรับแต่งการทำงานแอพพลิเคชั่น

ธุรกิจขนาดใหญ่

ขอใบเสนอราคา*
 • พนักงานมากกว่า 50 คน
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ android
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ XLS, CSV, JSON
 • ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลออนไลน์ 24 ชม.
 • 10 ทางเข้า/ออก**
 • แสดงชื่อและโลโก้ของบริษัทบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
 • ดาวน์โหลดข้อมูลที่สำรองไว้
 • เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Odoo
 • ส่วนลด 25% สำหรับการปรับแต่งการทำงานแอพพลิเคชั่น

*ราคาทั้งหมดที่แสดงด้านบนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**เพิ่มการใช้งาน ค่าธรรมเนียม 100 บาท/เดือน/(ทางเข้า/ออก)