การจัดการทักษะพนักงาน


การจัดการทักษะของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือบริษัทระดับองค์กรขนาดใหญ่ สิ่งสำคัญคือ ต้องประเมินว่าพนักงานของคุณมีทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมในตำแหน่งงานปัจจุบันหรือไม่

เวลาดีช่วยให้คุณบันทึก และกำหนดระดับความชำนาญของพนักงานของคุณ
เวลาดีช่วยให้คุณบันทึก และกำหนดระดับความชำนาญของพนักงานของคุณ
คุณกำหนดทักษะ ระดับความชำนาญ และมอบให้กับผู้จัดการทีม หรือผู้จัดการแผนกแต่ละคนเพื่อบันทึกทักษะของพนักงาน
คุณกำหนดทักษะ ระดับความชำนาญ และมอบให้กับผู้จัดการทีม หรือผู้จัดการแผนกแต่ละคนเพื่อบันทึกทักษะของพนักงาน
คุณจะเห็นทักษะ และระดับความชำนาญของพนักงานในโปรไฟล์ของพนักงาน คุณสามารถเพิ่มทักษะของพนักงานได้ที่นี่เช่นกัน
คุณจะเห็นทักษะ และระดับความชำนาญของพนักงานในโปรไฟล์ของพนักงาน คุณสามารถเพิ่มทักษะของพนักงานได้ที่นี่เช่นกัน