we-la-dee we-la-dee

ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกการทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย

Weladee (เวลาดี) คือระบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือโดยใช้ RFID key tag บันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์บันทึกเวลา (gate station)

 

เริ่มต้นตอนนี้ฟรี
ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกการทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย

เวลาดี ทำอะไรได้บ้าง


เรียลไทม์

รับข้อมูลการบันทึกเวลาบนโทรศัพท์แบบเรียลไทม์

รายงาน

รายงานทั้งหมดสามารถสร้างในรูปแบบ PDF หรือ xls ข้อมูลสามารถนำเข้าระบบการจัดการในรูปแบบ CSV หรือ JSON ไฟล์

ประกาศ

ประกาศข่าวสารไปยังพนักงานผ่านทางเวลาดีบนโทรศัพท์มือถือ

เช็คอิน / เช็คเอาท์ที่ไซต์งานหรือสาขาต่างๆ

พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า/ออกงานได้ที่สำนักงานสาขา หรือพื้นที่ทำงานนอกสถานที่

กระดานจัดการออนไลน์

ดูภาพรวมของเวลาการมาทำงานของพนักงานจากกระดานจัดการออนไลน์

เวลาดีส่งเสริมธุรกิจคุณอย่างไรจากการคำนวณมูลค่าความเสียหายจากการเข้าทำงานสายของพนักงาน คุณจะเห็นว่า คุณจะได้รับทุนคืนจากการติดตั้งเวลาดีภายในระยะเวลา 1 เดือน ถ้าคุณใช้โปรแกรมเวลาดีบันทึกเวลาเข้า-ออกสำหรับพนักงานแอปพลิเคชั่นเวลาดี ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกการทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย

การเข้าทำงานสายของพนักงานเป็นการสร้างความเสียหายให้กับทางบริษัท ความตรงต่อเวลาในการทำธุรกิจเป็นกุญแจสำคัญของการประสบความสำเร็จ อย่าปล่อยให้การไม่ตรงต่อเวลามาสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของคุณ

การจำลองมูลค่าความเสียหายที่เราจะแสดงให้เห็นว่า การเข้าทำงานสายแม้เพียง 1 นาที หรือมากกว่า และการออกจากงานก่อนเวลาจะคิดเป็นจำนวนเงินกี่บาท แล้วคุณจะต้องประหลาดใจว่า ภายในระยะเวลา 1 ปี คุณสูญเสียเงินที่เกิดจากการมาทำงานสายของพนักงานเป็นจำนวนเท่าไหร่

จากการคำนวณมูลค่าความเสียหายจากการเข้าทำงานสายของพนักงาน คุณจะเห็นว่า คุณจะได้รับทุนคืนจากการติดตั้งเวลาดีภายในระยะเวลา 1 เดือน ถ้าคุณใช้โปรแกรมเวลาดีบันทึกเวลาเข้า-ออกสำหรับพนักงาน
แอปพลิเคชั่นเวลาดี ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกการทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย


คำยืนยันจากผู้ใช้


มาค้นหาว่า เวลาดี คืออะไร

แอปพลิเคชั่นของเราสามารถใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น! ดาวน์โหลดเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

เวลาดี กูเกิ้ล เพลย์ สโตร์ เวลาดี แอพฯ สโตร์

แนะนำ เวลาดี โดย ฟร้อนท์แวร์ฯ


weladee

ฟร้อนท์แวร์ฯ จัดให้มีการแนะนำแอปพลิเคชั่น เวลาดี ฟรี สัปดาห์ละครั้ง ที่สำนักงานของเรา

ลงทะเบียน

ติดตามและรับข่าวสาร