ขอทำงานล่วงเวลา


พนักงานสามารถขอทำงานล่วงเวลา และแจ้งไปยังฝ่ายบุคคลและผู้จัดการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

ขอทำงานล่วงเวลาผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยไปที่เมนู 'ขอทำงานล่วงเวลา'

1. กดปุ่ม + เพื่อขอทำงานล่วงเวลา
1. กดปุ่ม + เพื่อขอทำงานล่วงเวลา
2. เลือกวันที่ที่ต้องการจะขอทำงานล่วงเวลา
2. เลือกวันที่ที่ต้องการจะขอทำงานล่วงเวลา
3. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการขอทำงานล่วงเวลา
3. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการขอทำงานล่วงเวลา
4. เลือกชนิดงานล่วงเวลา
4. เลือกชนิดงานล่วงเวลา

ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอทำงานล่วงเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกัน

โดยเมื่อมีพนักงานขอทำงานล่วงเวลา ผู้จัดการจะเห็นเมนู 'คำขอทำงานล่วงเวลา'

1. ไปที่เมนู 'ขอทำงานล่วงเวลา'
1. ไปที่เมนู 'ขอทำงานล่วงเวลา'
2. กดอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
2. กดอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
3. หากไม่อนุมัติ ผู้จัดการต้องกรอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ
3. หากไม่อนุมัติ ผู้จัดการต้องกรอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ