weladee เวลาดี

แสดงโลโก้ของบริษัทบนแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์และบนคิวอาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา


 
สำหรับแพ็กเกจเวลาดีเริ่มต้น แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและบนคิวอาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาเพื่อสแกนบันทึกเวลาเข้าออกงานจะแสดงโลโก้เวลาดี
 
แพ็กเกจเวลาดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและบนคิวอาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมาเพื่อสแกนบันทึกเวลาเข้าออกงานจะแสดงโลโก้ของบริษัท

active_employees
active_employees
 
active_employees
active_employees