การอนุมัติ


ในทุกบริษัท พนักงานจะขออนุมัติสำหรับความต้องการด้านต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการนี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างดี และจบลงด้วยความเข้าใจผิด ปัญหา …
การกำหนดคำขอที่ต้องได้รับการอนุมัติทั้งหมด และการตั้งกฎเกี่ยวกับผู้ที่สามารถอนุมัติคำขอเหล่านี้ได้จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด เมื่อพนักงานสามารถดำเนินการตามคำขอจากโทรศัพท์มือถือ ผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธจากสมาร์ทโฟนของตนได้ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จะประหยัดเวลาได้มาก
การอนุมัติอาจทำได้ยากเมื่อต้องดำเนินการผ่านไลน์ อีเมล สเปรดชีต กระดาษ หรือวิธีการแบบเก่าอื่นๆ ไลน์ไม่เป็นระเบียบ ผิดพลาดไม่ได้รับอีเมล สเปรดชีตและกระดาษยุ่งยาก หลายบริษัทยังคงดำเนินการอนุมัติด้วยวิธีเหล่านี้ ซอฟต์แวร์การจัดการการอนุมัติจะมาแทนที่กระบวนการอนุมัติที่ยุ่งยาก และต้องทำด้วยตนเองด้วยกระบวนการอัตโนมัติ
การอนุมัติใน เวลาดี จัดการกระบวนการการอนุมัติอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง พนักงานขออนุมัติผ่านเวลาดีบนมือถือ เลือกประเภทการอนุมัติ กรอกข้อมูลที่จำเป็น ผู้จัดการหรือผู้อนุมัติสามารถอนุมัติบนมือถือได้เช่นกัน ผู้ขอสามารถดูว่าการอนุมัติอยู่ที่ไหน และผู้จัดการสามารถดูประวัติว่าใครเป็นผู้อนุมัติอะไร และเมื่อใด
สร้างกระบวนการอนุมัติของคุณในเวลาดี
1. สร้างประเภทคำขออนุมัติ
สร้างประเภทคำขออนุมัติ
2. มอบหมายผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
มอบหมายผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
พนักงานสร้างคำขออนุมัติบนโทรศัพท์มือถือ ผู้จัดการ หรือผู้อนุมัติก็สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้เฉกเช่นเดียวกัน
เลือกประเภทของคำขออนุมัติ
เลือกประเภทของคำขออนุมัติ
ระบุรายละเอียดคำขอ
ระบุรายละเอียดคำขอ
ผู้จัดการจะเห็นรายการคำขอรออนุมัติ
ผู้จัดการจะเห็นรายการคำขอรออนุมัติ
ผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธ
ผู้จัดการสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธ
สามารถระบุให่ใส่เหตุผลที่ปฏิเสธ
สามารถระบุให่ใส่เหตุผลที่ปฏิเสธ