ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

     เวลาดีจะทำการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์มือถือไปยังเซิร์ฟเวอร์ จากอุปกรณ์บันทึกเวลาไปยังเซิร์ฟเวอร์ และจากหน้าเวบไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

     ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนคลาวด์ (cloud) จะมีการสำรองข้อมูลทุกวันบนหลากหลายพื้นที่ เพราะฉะนั้นข้อมูลของคุณจะปลอดภัย


การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA)

     เพื่อพิทักษ์ข้อมูลฝ่ายบุคคล เวลาดีมีบริการการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน นอกจากจะใช้การป้อนล็อกอิน และรหัสผ่านเป็นขั้นตอนที่หนึ่งแล้ว จะต้องใช้ One Time Password (OTP) เป็นขั้นตอนที่สอง โดยยืนยันผ่านแอพพลิเคชั่น Google Authenticator บนโทรศัพท์มือถือ

Second slide

ความพยายามโกง

     เวลาดีมีการตรวจสอบความพยายามโกงการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานหลากหลายวิธี

     ฝ่ายบุคคลจะได้รับการแจ้งถึงความพยายามโกง ในกรณีดังต่อไปนี้


โทรศัพท์

     
  • เมื่อพนักงานเปลี่ยนเวลาบนโทรศัพท์ของเขา
     
  • เมื่อพนักงานเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือใช้โทรศัพท์ของเพื่อนพนักงานในการบันทึกเวลา
     
  • เมื่อพนักงานพยายามสร้างพื้นที่จำลองของสำนักงาน
     
  • เมื่อพนักงานสแกนคิวอาร์โค้ดไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์บันทึกเวลา

     
  • มีการถ่ายรูปพนักงานที่เข้ามาบันทึกเวลาเข้าออกงานที่อุปกรณ์บันทึกเวลาโดยอัตโนมัติ
     
  • พนักงานจะไม่สามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานที่จุดบันทึกเวลาที่กำหนดให้สำหรับพนักงานนั้นๆ
     
  • ฝ่ายบุคคลจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าหากมีการบันทึกเวลาเข้าออกงานที่ผิดปกติ

 

     เพื่อให้ระบบป้องกันการพยายามโกงของพนักงานมีประสิทธิภาพ เราไม่สามารถแสดงรายการว่าเราตรวจสอบด้วยวิธีการใดบ้าง แต่คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเรามีการตรวจสอบได้หลากหลายกรณี และฝ่ายบุคคลจะได้รับการแจ้งเตือนความพยายามโกงของพนักงานเหล่านั้น