ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

     เวลาดีจะทำการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์มือถือไปยังเซิร์ฟเวอร์ จากอุปกรณ์บันทึกเวลาไปยังเซิร์ฟเวอร์ และจากหน้าเวบไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

     ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนคลาวด์ (cloud) จะมีการสำรองข้อมูลทุกวันบนหลากหลายพื้นที่ เพราะฉะนั้นข้อมูลของคุณจะปลอดภัย


การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA)

     เพื่อพิทักษ์ข้อมูลฝ่ายบุคคล เวลาดีมีบริการการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน นอกจากจะใช้การป้อนล็อกอิน และรหัสผ่านเป็นขั้นตอนที่หนึ่งแล้ว จะต้องใช้ One Time Password (OTP) เป็นขั้นตอนที่สอง โดยยืนยันผ่านแอพพลิเคชั่น Google Authenticator บนโทรศัพท์มือถือ

การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน

ความพยายามโกง

     เวลาดีมีการตรวจสอบความพยายามโกงการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานหลากหลายวิธี

     ฝ่ายบุคคลจะได้รับการแจ้งถึงความพยายามโกง ในกรณีดังต่อไปนี้


โทรศัพท์

     
  • เมื่อพนักงานเปลี่ยนเวลาบนโทรศัพท์ของเขา
     
  • เมื่อพนักงานเปลี่ยนโทรศัพท์ หรือใช้โทรศัพท์ของเพื่อนพนักงานในการบันทึกเวลา
     
  • เมื่อพนักงานพยายามสร้างพื้นที่จำลองของสำนักงาน
     
  • เมื่อพนักงานสแกนคิวอาร์โค้ดไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์บันทึกเวลา

     
  • มีการถ่ายรูปพนักงานที่เข้ามาบันทึกเวลาเข้าออกงานที่อุปกรณ์บันทึกเวลาโดยอัตโนมัติ
     
  • พนักงานจะไม่สามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานที่จุดบันทึกเวลาที่กำหนดให้สำหรับพนักงานนั้นๆ
     
  • ฝ่ายบุคคลจะได้รับการแจ้งเตือนถ้าหากมีการบันทึกเวลาเข้าออกงานที่ผิดปกติ

 

     เพื่อให้ระบบป้องกันการพยายามโกงของพนักงานมีประสิทธิภาพ เราไม่สามารถแสดงรายการว่าเราตรวจสอบด้วยวิธีการใดบ้าง แต่คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเรามีการตรวจสอบได้หลากหลายกรณี และฝ่ายบุคคลจะได้รับการแจ้งเตือนความพยายามโกงของพนักงานเหล่านั้น
security