ฟรี

สมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ เวลาดี ฟรี 3 เดือน

ราคาของเราตรงไปตรงมา ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่น สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนเงื่อนไขได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้น

ฟรี*

ธุรกิจขนาดเล็ก

499 บาท* ต่อเดือน
 • พนักงานสูงสุด 20 คน
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ android
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ XLS, CSV, JSON
 • ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลออนไลน์ 24 ชม.
 • 2 ทางเข้า/ออก**
 • แสดงชื่อและโลโก้ของบริษัทบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์และบนคิวอาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา
 • โฆษณารับสมัครงานได้สูงสุด 5 โฆษณา
 • ดาวน์โหลดข้อมูลที่สำรองไว้
 • ยืนยันตัวตนสองชั้น
 • บันทึกเวลานอกสถานที่ได้
 • ประกาศข่าวของบริษัท
 • บันทึกการทำงาน

ธุรกิจขนาดกลาง

999 บาท* ต่อเดือน
 • พนักงานสูงสุด 50 คน
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ android
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ XLS, CSV, JSON
 • ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลออนไลน์ 24 ชม.
 • 5 ทางเข้า/ออก**
 • แสดงชื่อและโลโก้ของบริษัทบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์และบนคิวอาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา
 • โฆษณารับสมัครงานได้สูงสุด 10 โฆษณา
 • ดาวน์โหลดข้อมูลที่สำรองไว้
 • ยืนยันตัวตนสองชั้น
 • บันทึกเวลานอกสถานที่ได้
 • ประกาศข่าวของบริษัท
 • บันทึกการทำงาน
 • เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Odoo
 • ส่วนลด 20% สำหรับการปรับแต่งการทำงานแอพพลิเคชั่น
 • API ฟรีเพื่อเข้าถึงข้อมูลเวลาดีจากโปรแกรมอื่น

ธุรกิจขนาดใหญ่

ขอใบเสนอราคา*
 • พนักงานมากกว่า 50 คน
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ android
 • ฟรี แอพพลิเคชั่นสำหรับ iOS
 • นำข้อมูลออกเป็นไฟล์ XLS, CSV, JSON
 • ใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลออนไลน์ 24 ชม.
 • 10 ทางเข้า/ออก**
 • แสดงชื่อและโลโก้ของบริษัทบนแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์และบนคิวอาร์โค้ดที่พิมพ์ออกมา
 • โฆษณารับสมัครงานได้สูงสุด 100 โฆษณา
 • ดาวน์โหลดข้อมูลที่สำรองไว้
 • ยืนยันตัวตนสองชั้น
 • บันทึกเวลานอกสถานที่ได้
 • ประกาศข่าวของบริษัท
 • บันทึกการทำงาน
 • เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Odoo
 • ส่วนลด 25% สำหรับการปรับแต่งการทำงานแอพพลิเคชั่น
 • API ฟรีเพื่อเข้าถึงข้อมูลเวลาดีจากโปรแกรมอื่น
 • แก้ไขเวลาเข้าออกงานแบบกลุ่ม

*ราคาทั้งหมดที่แสดงด้านบนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**เพิ่มการใช้งาน ค่าธรรมเนียม 100 บาท/เดือน/(ทางเข้า/ออก)