เปรียบเทียบเวลาดีกับเครื่องตอกบัตรและเครื่องสแกนลายนิ้วมือทั่วไป เพื่อให้คุณเห็นว่า ทำไมคุณควรจะเลือกใช้บริการเวลาดีเพื่อไทม์ชีทของพนักงานมากกว่าเครื่องตอกบัตรทั่วไป

การบันทึกเวลา

การเข้าถึงข้อมูล
สถิติ

เปรียบเทียบ เวลาดี กับอุปกรณ์บันทึกเวลาอื่นๆ


เวลาดี

เวลาดี
ไม่มีการกรอกมือ บันทึกเวลาเข้าออกผ่านโทรศัพท์ หรือ RFID key tag
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
หลากหลายรายงานสถิติ
ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง
เวลาดีมีการพัฒนาและอัพเดตอย่างต่อเนื่อง

รับข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ทันที (Real time)

ปลอดภัยจากการแพร่ไวรัส
แสดงกฏบริษัท

เครื่องตอกบัตร

เครื่องตอกบัตร
ต้องใช้พนักงานกรอกบันทึกเวลาเข้าออกลง Excel
ข้อมูลอยู่บนกระดาษอย่างเดียว
ไม่มีรายงานสถิติ
ใช้กระดาษสำหรับตอกบัตร
ไม่มีการอัพเดต ใช้อุปกรณ์แบบเดิมตลอดไป
คุณไม่ได้รับข้อมูลแบบทันท่วงที คุณไม่รู้ว่าใครเข้าทำงานแล้ว ใครลา
แพร่ไวรัสทุกการสัมผัส coronavirus
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

finger print
เมื่อต้องการดูรายงาน ต้องดาวน์โหลดรายงานบันทึกเวลาเข้าออกงานจากเครื่อง
ข้อมูลอยู่ที่เครื่อง
ไม่มีสถิติ
เปลืองไฟ
ไม่มีการอัพเดทอัตโนมัติ
 
ยากที่จะใช้ลายนิ้วมือในหลากหลายพื้นที่
จุดสแกนนิ้วแพร่ไวรัสทุกการสัมผัส coronavirus
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No