เปรียบเทียบเวลาดีกับเครื่องตอกบัตรทั่วไป เพื่อให้คุณเห็นว่า ทำไมคุณควรจะเลือกใช้บริการเวลาดีเพื่อบันทึกการทำงานของพนักงานมากกว่าเครื่องตอกบัตรทั่วไป

การบันทึกเวลา

การเข้าถึงข้อมูล
สถิติ

เปรียบเทียบ เวลาดี กับเครื่องตอกบัตร


เวลาดี

เวลาดี
เวลาดี
เวลาดี
ไม่มีการกรอกมือ บันทึกเวลาเข้าออกผ่านโทรศัพท์ หรือ RFID key tag
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
หลากหลายรายงานสถิติ
ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง
เวลาดีมีการพัฒนาและอัพเดตอย่างต่อเนื่อง
รับข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ทันที (Real time)
ขอลางาน
ขอลาป่วย
ตรวจสอบสถานที่ของพนักงาน
แก้ไขเวลาเข้าออกงานแบบกลุ่ม

เครื่องตอกบัตร

เวลาดี
เครื่องตอกบัตร
เวลาดี
ต้องใช้พนักงานกรอกบันทึกเวลาเข้าออกลง Excel
ข้อมูลอยู่บนกระดาษอย่างเดียว
ไม่มีรายงานสถิติ
ใช้กระดาษสำหรับตอกบัตร
ไม่มีการอัพเดต ใช้อุปกรณ์แบบเดิมตลอดไป
คุณไม่ได้รับข้อมูลแบบทันท่วงที คุณไม่รู้ว่าใครเข้าทำงานแล้ว ใครลา