บันทึกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ


bad_accuracy2
เมื่อโทรศัพท์อยู่ในพิกัดที่อยู่ของสำนักงานโดยไอคอนระบุตำแหน่งเป็นสีเขียว ปุ่มบันทึกเวลาเข้าออกพร้อมให้บันทึกเวลา บันทึกเวลาด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือบลูทูธ Beacon

หากพนักงานไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถบันทึกเวลาโดยใช้ RFID key tag บันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์บันทึกเวลา (gate station) bad_accuracy2

การบันทึกเวลาเข้าออกงานเมื่อมีปัญหาพิกัดสถานที่ไม่แม่นยำ

เมื่อพนักงานมาถึงสถานที่ทำงานแล้ว แต่สถานที่บนโทรศัพท์ยังไม่แสดงว่าโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่ที่จะบันทึกเวลาเข้าออกงานได้ ปุ่มบันทึกเวลาเข้าออกงานไม่สามารถกดเพื่อบันทึกเวลาเข้าออกงานได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย 2 สาเหตุ คือ
   - โทรศัพท์บางรุ่นไม่สามารถส่งพิกัดสถานที่ได้อย่างแม่นยำ
   - สถานที่อยู่ในอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่นห้างสรรพสินค้า และรัศมีของพิกัดระยะสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับสถานที่นั้นเป็นระยะที่แคบเกินไป

เมื่อพนักงานอยู่ในสถานที่ทำงานแล้ว แต่สถานที่บนโทรศัพท์ยังไม่แสดงว่าโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่(เครื่องหมายสถานที่ไม่เป็นสีเขียว) พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานได้โดยกดที่โลโก้สำนักงาน
พนักงานจะสามารถถ่ายรูปตัวเองในสถานที่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ทำงานแล้วจริงๆ แล้วจึงกดปุ่มบันทึกเวลาเข้า หรือออกงาน

bad_accuracy2
bad_accuracy2
bad_accuracy2