วันหยุด

พนักงานสามารถขอลาหยุดงาน และแจ้งการลาป่วยไปยังฝ่ายบุคคลและผู้จัดการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ขอลางานผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยไปที่เมนู 'ปฏิทินวันหยุด'

 
 
 
     
1. กดปุ่ม + เพื่อขอลางาน   2. เลือกลากิจ   3. เลือกว่าจะลาเต็มวัน หรือเฉพาะช่วงเช้า หรือช่วงบ่าย   4. นอกจากนี้ ยังสามารถลาเป็นระยะเวลาหลายวันได้
 
 
       
5. ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำขอลางานผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกัน โดยเมื่อมีพนักงานขอลางาน ผู้จัดการจะเห็นเมนู 'คำขอลางาน'   6. กดอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำลาของพนักงาน   7. หากไม่อนุมัติ ผู้จัดการต้องกรอกเหตุผลที่ไม่อนุมัติ  
 
 
8. ถ้าผู้จัดการอนุมัติคำขอลางานของพนักงาน ที่กระดานจัดการของเวลาดี ฝ่ายบุคคลสามารถเห็นวันลางานของพนักงานแต่ละคนได้ที่แท็บวันหยุด