ประกาศบริษัท (กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์)


เมื่อบริษัทต้องการประกาศข่าวสารของบริษัท หรือข้อความใดๆ ถึงพนักงาน

 

การประกาศข่าวสารผ่านเวลาดี คือวิธีที่ดีที่สุดที่ฝ่ายบุคคลจะใช้สื่อสารกับพนักงานภายในบริษัท พนักงานจะได้รับข้อมูลที่สำคัญจากบริษัท อาทิเช่น

 
ประกาศบริษัท

บนกระดานจัดการ : สร้างประกาศบนกระดานจัดการ

ใส่หัวข้อประกาศ

กำหนดระยะเวลาที่แสดงประกาศ

ใส่ข้อความที่ต้องการประกาศ

กำหนดความสำคัญของประกาศ

เลือกทีมที่ต้องการส่งประกาศถึง ในกรณีที่ต้องการส่งประกาศเฉพาะทีม

บันทึก

ประกาศบริษัท
ประกาศบริษัท
ประกาศบริษัท
ประกาศบริษัท

ประกาศจะถูกส่งหาพนักงานทางอีเมล นอกจากนี้ พนักงานจะได้รับประกาศผ่านเวลาดีบอท และเมื่อพนักงานเปิดแอปฯ เวลาดีบนโทรศัพท์มือถือ ก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีประกาศใหม่ให้รับทราบ

การส่งประกาศข่าวสารผ่านเวลาดี เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับพนักงาน จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานอีกต่อไปว่าไม่ได้รับแจ้งข่าว