ประกาศบริษัท


เมื่อบริษัทต้องการประกาศข่าวสารของบริษัท หรือข้อความใดๆถึงพนักงาน