ประกาศบริษัท (กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์)


เมื่อบริษัทต้องการประกาศข่าวสารของบริษัท หรือข้อความใดๆ ถึงพนักงาน

 
การประกาศข่าวสารผ่านเวลาดี คือวิธีที่ดีที่สุดที่ฝ่ายบุคคลจะใช้สื่อสารกับพนักงานภายในบริษัท พนักงานจะได้รับข้อมูลที่สำคัญจากบริษัท อาทิเช่น
 
ประกาศบริษัท
 
บนกระดานจัดการ : สร้างประกาศบนกระดานจัดการ
 
1. ใส่หัวข้อประกาศ
 
2. กำหนดระยะเวลาที่แสดงประกาศ
 
3. ใส่ข้อความที่ต้องการประกาศ
 
4. กำหนดความสำคัญของประกาศ
 
5. เลือกทีมที่ต้องการส่งประกาศถึง ในกรณีที่ต้องการส่งประกาศเฉพาะทีม
 
6. บันทึก
ประกาศบริษัท
ประกาศบริษัท
ประกาศบริษัท
ประกาศบริษัท
ประกาศจะถูกส่งหาพนักงานทางอีเมล นอกจากนี้ พนักงานจะได้รับประกาศผ่านเวลาดีบอท และเมื่อพนักงานเปิดแอปฯ เวลาดีบนโทรศัพท์มือถือ ก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีประกาศใหม่ให้รับทราบ
การส่งประกาศข่าวสารผ่านเวลาดี เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับพนักงาน จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานอีกต่อไปว่าไม่ได้รับแจ้งข่าว