นำเข้าข้อมูล


คุณสามารถนำเข้าข้อมูลพนักงานเข้าสู่แอปเวลาดีทั้งหมด โดยไม่ต้องสร้างที่ละคน ก่อนอื่นให้คุณดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์เอ็กเซล หรือ CSV เพื่อมาเตรียมข้อมูลพนักงานที่จะนำเข้า

นำเข้าข้อมูล

คอลัมภ์จะต้องเรียงตามตัวอย่างในไฟล์ ชื่อ นามสกุล อีเมล และชื่อผู้ใช้ เป็นข้อมูลบังคับที่ต้องมี
  • เลือก "ใช่" ในช่องข้ามข้อมูลถ้ามีข้อผิดพลาด เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลไม่หยุดชะงักเมื่อมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  • เลือกทีมที่จะนำเข้าข้อมูล
  • เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า
  • กด "เริ่ม" เพื่อนำเข้าข้อมูล

นำเข้าข้อมูล