คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเวลาดี คำถามพื้นฐานที่ส่วนใหญ่ที่คุณอาจจะถามเกี่ยวกับเวลาดี เราเตรียมคำตอบไว้แล้วสำหรับคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้

ฟรีจริงหรือ?

มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องติดตั้ง?
ต้องทำอย่างไร ถ้าพนักงานไม่ต้องการบันทึกเวลาเข้า-ออกผ่านโทรศัพท์?
weladee เวลาดี

คำถาม ที่พบบ่อย


Q : จำเป็นต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ หรือไม่

A : คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ คุณสามารถใช้เวลาดีด้วยคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการบันทึกเวลา แต่เราแนะนำว่าควรใช้ชุดอุปกรณ์เพื่อความแม่นยำและหลีกเลี่ยงการโกงการบันทึกเวลาของพนักงาน

Q : ชุดอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออก คืออะไร?

A : อุปกรณ์บันทึกเวลาของเวลาดี ทำงานบน Raspberry Pi 3 (เพิ่มเติม) อุปกรณ์บันทึกเวลาทำงานบน Raspberry Pi 3 ด้วยแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาด้วย golang ARM อุปกรณ์บันทึกเวลา เชื่อมต่อกับเครื่อง อ่าน RFID แอพพลิเคชั่นต้องใช้ Wi-Fi, bluetooth, network card เพื่อการเชื่อมต่อ Raspberry Pi 3

Q : คุณมีการแนะนำแอพพลิเคชั่นหรือไม่?

A : เราจัดให้มีการแนะนำแอพพลิเคชั่นเวลาดี (เพิ่มเติม) ฟรีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมการแนะนำได้

Q : จำเป็นต้องมีโทรทัศน์เพื่อใช้อุปกรณ์ RFID หรือไม่?

A : ไม่จำเป็นเลย ชุดอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออก (เพิ่มเติม) สามารถใช้ร่วมกับโทรทัศน์หรือไม่ก็ได้ ใช้แค่เพียงลำโพงเพื่อทราบสถานะของการบันทึก

Q : พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกผ่านโทรศัพท์และใช้อุปกรณ์ RFID ด้วยได้หรือไม่?

A : พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกโดยใช้อุปกรณ์ RFID หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความสะดวกในการบันทึกเวลาเข้า-ออกผ่านทางโทรศัพท์

Q : ต้องทำอย่างไร ถ้าพนักงานไม่ต้องการบันทึกเวลาเข้า-ออกผ่านโทรศัพท์?

A : ไม่ต้องเป็นกังวล เรามีอุปกรณ์ RFID ในรูปแบบเสมือนกุญแจเล็กๆ พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์นี้ บันทึกเวลาเข้า-ออกที่ อุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออก

Q : มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องติดตั้ง?

A : คุณต้องติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออก ถ้าคุณต้องการให้พนักงานบันทึกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว คุณต้องติดตั้งแค่ iBeacon เพียง 2 ชิ้น iBeacon เป็นเพียงอุปกรณ์ตัวเล็กๆ (ขนาดเหรียญ 10) พร้อมแบตเตอรี่ พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่ออยู่ใกล้ iBeacon ในระยะไม่เกิน

Q : ฟรีจริงหรือ?

A : จริง ถ้าคุณมีพนักงานบันทึกเวลาเข้า-ออกไม่เกิน 5 คน คุณสามารถใช้บริการแอพพลิเคชั่นได้ฟรี!! แต่ถ้าคุณมีพนักงานมากกว่า 5 คน คุณสามารถทดลองใช้ฟรี 3 เดือน หลังจาก 3 เดือน คุณจะต้องเสียค่าบริการรายเดือนหากคุณต้องการใช้เวลาดี (เพิ่มเติม)

Q : ชุดอุปกรณ์ราคาเท่าไหร่?

A : - ibeacons จำนวน 2 ชิ้น ราคา 1,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมค่าจัดส่งแล้ว) - ชุดอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออก ราคา 4,999 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมค่าจัดส่งแล้ว) ชุดอุปกรณ์ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก, สาย HDMI , อุปกรณ์อ่าน RFID 2 ชิ้น, กุญแจRFID จำนวน 20 ชิ้น, ..)