ขอทำงานจากบ้าน


พนักงานสามารถขอทำงานจากบ้านผ่านเวลาดีบอทง่ายๆ ด้วยประโยค 'ขอทำงานที่บ้านพรุ่งนี้' หรือระบุวันที่ 'ขอทำงานที่บ้านวันที่ DD/MM/YYYY'

พนักงานสามารถขอทำงานจากบ้านผ่านเวลาดีบอทง่ายๆ ด้วยประโยค 'ขอทำงานที่บ้านพรุ่งนี้' หรือระบุวันที่ 'ขอทำงานที่บ้านวันที่ DD/MM/YYYY'
พนักงานสามารถขอทำงานจากบ้านผ่านเวลาดีบอทง่ายๆ ด้วยประโยค 'ขอทำงานที่บ้านพรุ่งนี้' หรือระบุวันที่ 'ขอทำงานที่บ้านวันที่ DD/MM/YYYY'

นอกจากนี้ ผู้จัดการ หรือฝ่ายบุคคลสามารถมอบหมายให้พนักงานคนใดสามารถทำงานจากบ้าน โดยเลือกชื่อพนักงาน และลากชื่อพนักงานลงไปวางในวันที่ที่ต้องทำงานจากบ้านบนปฏิทิน

นอกจากนี้ ผู้จัดการ หรือฝ่ายบุคคลสามารถมอบหมายให้พนักงานคนใดสามารถทำงานจากบ้าน โดยเลือกชื่อพนักงาน และลากชื่อพนักงานลงไปวางในวันที่ที่ต้องทำงานจากบ้านบนปฏิทิน