เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาโปรแกริมคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540

การบันทึกเวลา

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ฟร้อนท์แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจในการให้คำปรึกษาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้บริการวางแผน ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ มีความชำนาญในการใฃ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง และสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อม และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ในระยะเวลาที่จำกัด และราคาเหมาะสม
การเจริญเติบโตของบริษัท เป็นผลมาจากประสิทธิภาพของบริษัทฯ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว และและการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ เสนอบริการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทุกธุรกิจทั่วโลก
นอกเหนือจากการให้บริการการพัฒนาซอฟต์แวร์ เรายังพัฒนาแอปพลิเคชั่น Weladee (เวลาดี) ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานบนโทรศัพท์มือถือ