ปักหมุดสถานที่


หากต้องการติดตามพนักงานที่ทำงานนอกสำนักงาน พบปะลูกค้าเพื่อเสนอขายหรือให้บริการ

ปักหมุดสถานที่
ปักหมุดสถานที่เวลาดีมีคุณสมบัติ 📌 'ปักหมุดสถานที่'
เมื่อพนักงานไปถึงสำนักงานลูกค้า หรือพื้นที่บริการนอกสถานที่ เปิดแอปพลิเคชั่นเวลาดี คลิกที่ 'เวลา' เพื่อ 📌 ปักหมุดเวลาและสถานที่ที่ไปถึงสถานที่นั้น ถ้ากำหนดให้พนักงานต้องถ่ายเซลฟี่ พนักงานก็จะต้องถ่ายเซลฟี่ทุกครั้งที่พนักงาน 📌 ปักหมุดสถานที่

ปักหมุดสถานที่แตกต่างจากการบันทึกเวลานอกสถานที่ ที่เป็นการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานนอกสถานที่ทำงาน


ตรวจสอบสถานที่ที่พนักงานเดินทางได้กระดานจัดการ ง่ายดาย สะดวกสบาย และทรงประสิทธิภาพ
ปักหมุดสถานที่