ตารางกะ


วางแผนและกำหนดตารางกะงานรายสัปดาห์สำหรับพนักงาน

สำหรับธุรกิจประเภทโรงแรม ร้านอาหาร งานรักษาความปลอดภัย ที่มีพนักงานทำงานตามกะเวลา เวลาดีมีฟังก์ชั่นวางแผนและจัดการตารางกะงานประจำสัปดาห์ให้พนักงานที่ทำงานเป็นกะ จัดส่งอีเมลแจ้งกะงานให้พนักงานทราบ และพนักงานสามารถดูกะงานประจำสัปดาห์ของตัวเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

ตารางกะ

1. สีเขียว หมายถึง จำนวนเวลาทำงานรวมทั้งสัปดาห์อยู่ระหว่างเวลาทำงานน้อยสุดและมากสุดประจำสัปดาห์
2. สีน้ำเงิน หมายถึง จำนวนเวลาทำงานรวมทั้งสัปดาห์น้อยกว่าเวลาทำงานน้อยสุดประจำสัปดาห์
3. สีแดง หมายถึง จำนวนเวลาทำงานรวมทั้งสัปดาห์มากกว่าเวลาทำงานมากสุดประจำสัปดาห์
4. จำนวนสีเขียว หมายถึง จำนวนชั่วโมงทำงานของวันอยู่ระหว่างชั่วโมงทำงานน้อยสุดและมากสุดของวัน
5. จำนวนสีน้ำเงิน หมายถึง จำนวนชั่วโมงทำงานของวันน้อยกว่าชั่วโมงทำงานน้อยสุดของวัน
6. จำนวนสีแดง หมายถึง จำนวนชั่วโมงทำงานของวันมากกว่าชั่วโมงทำงานมากสุดของวัน
7. จำนวนรวมพนักงานและชั่วโมงทำงานประจำสัปดาห์
8. จำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดของพนักงานทุกคนในวันนี้
9. ปุ่มคัดลอก : กดเพื่อคัดลอกกะงานประจำสัปดาห์นี้ไปยังสัปดาห์อิ่น
10. ปุ่มตั้งค่าใหม่ : กดเพื่อลบกะงานในสัปดาห์นี้
11. ปุ่มแจ้งพนักงาน : กดเพื่อส่งอีเมลแจ้งกะงานประจำสัปดาห์แก่พนักงาน
12. ปุ่มพิมพ์ : กดเพื่อสั่งพิมพ์กะงานประจำสัปดาห์นี้

ตารางกะ
ตารางกะ