บันทึกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือbad_accuracy2
เมื่อโทรศัพท์อยู่ในพิกัดที่อยู่ของสำนักงานโดยไอคอนระบุตำแหน่งเป็นสีเขียว ปุ่มบันทึกเวลาเข้าออกพร้อมให้บันทึกเวลา บันทึกเวลาด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือบลูทูธ Beacon

หากพนักงานไม่มีโทรศัทพ์มือถือ ก็สามารถบันทึกเวลาโดยใช้ RFID key tag บันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์บันทึกเวลา (gate station)

bad_accuracy2

การบันทึกเวลาเข้าออกงานเมื่อมีปัญหาพิกัดสถานที่ไม่แม่นยำ

   
   
 เมื่อพนักงานมาถึงสถานที่ทำงานแล้ว แต่สถานที่บนโทรศัพท์ยังไม่แสดงว่าโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่ที่จะบันทึกเวลาเข้าออกงานได้ ปุ่มบันทึกเวลาเข้าออกงานไม่สามารถกดเพื่อบันทึกเวลาเข้าออกงานได้ 
   
 ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย 2 สาเหตุ คือ 
 - โทรศัพท์บางรุ่นไม่สามารถส่งพิกัดสถานที่ได้อย่างแม่นยำ 
 - สถานที่อยู่ในอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่นห้างสรรพสินค้า และรัศมีของพิกัดระยะสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับสถานที่นั้นเป็นระยะที่แคบเกินไป 
   
 วิธีการแก้ปัญหานี้ 
 บนกระดานจัดการเวลาดี ไปตั้งค่าที่ประตู “อนุญาตให้บันทึกเวลานอกพื้นที่ได้” 
 bad_accuracy1
   
   
 เมื่อพนักงานอยู่ในสถานที่ทำงานแล้ว แต่สถานที่บนโทรศัพท์ยังไม่แสดงว่าโทรศัพท์อยู่ในพื้นที่(เครื่องหมายสถานที่ไม่เป็นสีเขียว) พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานได้โดยกดที่โลโก้สำนักงาน 
 พนักงานจะสามารถถ่ายรูปตัวเองในสถานที่เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ทำงานแล้วจริงๆ แล้วจึงกดปุ่มบันทึกเวลาเข้า หรือออกงาน 
  bad_accuracy2   bad_accuracy2   bad_accuracy2